background
Javna rasvjeta
Krulčići - Kompanj
U naselju Krulčići neispravna su 3 rasvjetna tijela javne rasvjete.
Smiljana Krulčić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar25.2.2020. 9:47Riješeno.
Komunalni redar25.2.2020. 9:09Poštovana, dana 23.01. izdan je nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak
Komunalni redar23.1.2020. 7:20Poštovana, izdan je nalog sa intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak