background
Javna rasvjeta
Baštjon Stari grad
Reflektor prema crkvi Sv. Jurja sa strane fontane, ne radi
Alen Sprčić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar13.11.2020. 7:04Riješeno.
Komunalni redar9.3.2020. 8:32Poštovani, izdan je nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak