background
Ostali komunalni problemi
Stari grad
Da li je istina da se bez obzira na virus u starom gradu i dalje naplaćuje parkiranje?
dobar stanovnik
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar13.11.2020. 7:05Riješeno.