background
Komunalna infrastruktura
Buzet
Poštovani, jučer je prilikom popravka dijela ceste u naselju Franečići kod k.br.16, začepljen odvod cijevi oborinskih voda čime se onemogućila odvodnja oborinskih voda u obližnji potok. Navedeno stanje će kod prvih kiša uzrokovati prodor vode u prizemne prostorije objekta na k. br.16. Molim Vas da se hitno intervenira kako bi se stanje odvodnje oborinskih voda dovelo u prvobitno stanje i izbjeglo bespotrebne troškove u proračunu Grada Buzeta u slučaju poplava u navedenom području. Unaprijed se zahvaljujem na brzoj reakciji. Elvis Krulčić
Elvis Krulčić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar17.7.2020. 12:49Poštovani, izvidom na lokaciji, danas u 09:15 sati, utvrđena je ispravnost predmetnog kanala oborinske odvodnje. Srdačan pozdrav, Korado Rehak