background
Prometna signalizacija
sveti martin, mandaši
poštovani...dali se šta pokrenulo u vezi smanjenja ili kontrole brzine kroz naselja Sveti Martin, Mandaši, Majcani, Štupari....? Prije skoro godinu dana je pokrenuta i peticija građana koji žive uz cestu koja je vama predana, ali od onda se apsolutno ništa nije interveniralo....a i dalje se vozi kao da je to pista! ne usporava se niti kad neko sa djecom šeta po cesti, jer naravno nemamo nogostupa....ali to je drugi problem, problem s kojim se natezemo vec 20 godina....dali treba čekati da se nešto nekome desi?! Očejumo intervenciju, ne u idućih 50 godina nego još jučer!!
zabrinuti građani
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi