background
Javna rasvjeta
Gornja Nugla
Poštovani, Zadnjih par tjedana javna rasvjeta na lokaciji Gornja Nugla ili uopće ne radi ili radi 30% stupova. Od treperenja svjetla na određenim lokacijama do noći gdje niti jedno svijetlo u selu ne radi. Posebno sada kada je povećan broj migranata u Nugli niti jedno svijetlo u selu ne radi... Molio bih da se problem riješi što prije! Hvala.
Nikola Medved
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar21.9.2020. 13:46Poštovani, danas je izvršena sanacija kvara JR (ostala je 1 kom svjetiljka). Srdačan pozdrav, Korado Rehak
Komunalni redar17.9.2020. 6:58Poštovani, izdanje nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak