background
Javna rasvjeta
Sveti Martin
Na području Kortina ne radi javna rasvjeta.
Mirijan Ritoša
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar14.5.2021. 7:22Riješeno
Komunalni redar20.11.2020. 6:59Poštovani, poslati ćemo nalog za intervenciju. Zahvaljujemo na suradnji. Srdačan pozdrav, Korado Rehak