background
Divlji deponij
Brgad
Divlji deponij,lokalna cesta za Brgad,150 metara od skretanja sa glavne ceste.
Igor Blažević
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar12.5.2021. 14:34Predmetno odlagalište sanirano - djelatnici PARK d.o.o. Buzet.