GRADSKO VIJEĆE

AKTUALNI SAZIV GRADSKOG VIJEĆA

Michela Blagonić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: IDS
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Sandi Černeka
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: SDP
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Elvis Černeka
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: IDS
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Dubravka Črnac Dujanić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: SDP
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Iris Fabijančić
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: IDS
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Elena Jerman
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: SDP
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Kristijan Jermaniš
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: IDS
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Mura Kalčić Salopek
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: NL Dean Prodan
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Vedran Majcan
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: SDP
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Leana Petohleb Krota
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: NL Dean Prodan
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Dean Prodan
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: NL Dean Prodan
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Davor Prodan
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: NL Dean Prodan
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓
Nenad Šćulac
Datum rođenja:
Stranačka pripadnost: NL Dean Prodan
↓↓ VIDI VIŠE ↓↓