GRADSKO VIJEĆE

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

Godina nastanka akta:
v
Klasifikacijska oznaka
Naziv akta
Datum nastanka
Broj sjednice
021-05/13-01/1 Poziv i materijal za 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buzeta 06.03.2013 37
021-05/13-01/2 Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Buzet za 2012. godinu 06.03.2013 37
021-05/13-01/3 Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Područne vatrogasne zajednice Buzet za 2012. godinu 06.03.2013 37
021-05/13-01/4 Zaključak o prihvaćanju Studije potencijala, marketinške strategije i akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma na području Grada Buzeta 06.03.2013 37
021-05/13-01/5 Godišnje izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Buzeta u 2012. godini. 06.03.2013 37
021-05/13-01/6 Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Buzeta 06.03.2013 37
021-05/13-01/7 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na uspostavu odnosno izuzimanja iz javnog dobra po zahtjevima fizičkih osoba za nekretnine na području Grada Buzeta 06.03.2013 37
021-05/13-01/8 Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet za 2012. godinu 06.03.2013 37
021-05/13-01/9 Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće POU "A. Vivoda" Buzet za 2012. godinu 06.03.2013 37
021-05/13-01/10 Godišnje izvješće o rau i financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Buzet za 2012. godinu i Godišnje izvješe o radu i financijsko izvješće odjela Program "Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" za 2012. godinu 06.03.2013 37
021-05/13-01/11 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja u 2012. godini 06.03.2013 37
021-05/13-01/12 Poziv i materijal za 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buzeta 38
021-05/13-01/13 Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Buzeta 09.04.2013 38
021-05/13-01/14 Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2012. godinu 09.04.2013 38
021-05/13-01/15 Izvješće o ostvarenju komunalnih programa u 2012. godini 09.04.2013 38
021-05/13-01/16 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2012. godini 09.04.2013 38
021-05/13-01/17 Zaključak o korištenju proračunske zalihe Grada Buzeta u 2012. godini 09.04.2013 38
021-05/13-01/18 Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2012. godine 09.04.2013 38
021-05/13-01/19 Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Buzeta u 2012. godini 09.04.2013 38
021-05/13-01/20 Izvješće o radu komunalnog redarstva za 2012. godinu 09.04.2013 38
Page 1 of 6 (106 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
Next