GRADSKO VIJEĆE

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Odbor za javna priznanja
Odbor za međunarodnu i međugradsku suradnju
Odbor za ljudska prava, predstavke i pritužbe građana
Odbor za gospodarstvo, ruralni razvoj i ekologiju
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Uredništvo Službenih novina Grada Buzeta
Odbor za statutarno-pravna pitanja
Odbor za turizam, sport i revitalizaciju povijesnih jezgri
Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Buzeta
Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove
Odbor za prostorno planiranje, promet i komunalno gospodarstvo
Odbor za kulturu, obrazovanje, društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu politiku
Odbor za financije, proračun i upravljanje imovinom