GRADSKO VIJEĆE

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Odbor za javna priznanja
Odbor za međunarodnu i međugradsku suradnju
Odbor za predstavke i pritužbe
Odbor za gospodarstvo i razvoj
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Uredništvo Službenih novina Grada Buzeta
Odbor za statutarno-pravna pitanja
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Buzeta
Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove